روش رسم الگو و دوخت دامن ترک

دامن ترک دامنی است که دارای برش های عمودی است. دامن ترک، قد را بلند و بدون را کمی لاغرتر از آنچه که هست نشان می دهد.

به همین دلیل، برای افرادی که دارای قدی کوتاه و اندام نسبتاً چاق هستند بسیار مناسب است. خانم های دارای اندام متناسب هم می توانند از این دامن استفاده کنند؛ چون این دامن افراد خوش اندام را زیباتر نشان می دهد. 
- برای رسم الگوی دامن ترک ابتدا اندازه های دور کمر و دور باسن شخص را گرفته و تقسیم بندی می کنیم. 
- معمولاً تعداد ترک ها زوج هستند؛ مانند 4 ترک، 6 ترک، 8 ترک و ... . 
- دامن 6 ترک و 8 ترک زیباترین ترک به حساب می آیند. 

ادامه در وبسایت ترمه سرا

/ 1 نظر / 35 بازدید
الف

جالب بود. موفق باشید.